Prisar og info

KvaPris (ink 25% mva)
Initialer
H: 6 eller 8 cm
30,- pr. bokstav
+ 25,- i trykk
Store tall
H: 22 eller 27 cm
40,- pr. siffer
+ 25,- pr.trykk (inntil 2 siffer)
Små tall
H: 8 eller 10 cm
30,- pr. bokstav
+ 25,- i trykk
Navn
H: 5 eller 6 cm
50,- pr. navn
+ 25,- i trykk

Påtrykk merker
(inntil 30x30 cm)

30,- pr. trykk

Bestilling skal skje skriftlig og skal innehalde liste over navn og nummer Om ikkje anna vert avtala får de korrektur som de må godkjenne før evt. bestilling vert iverksatt. Feil som ikkje er oppdaga i korrektur står for bestillers ansvar.Tilbake